Chiharu-chan

2634   1 godina
anonymous | 270 subscribers
2634   1 godina
Ovoga puta meta, Chiharu-chan, ima 18 godina. Rotor velikog praska koji zdrobi staklenu šolju u sekundi? Savršena mašina za sramotu stvorena da spriječi da acme bude uhvaćen čak i pred očima javnosti! Štaviše, radi se o vrsti daljinskog upravljanja. V
Please log in or register to post comments